O NÁS

Naše společnost SYNOT REAL ESTATE, k.s. vznikla za účelem zefektivnění využívání majetku společností skupiny SYNOT. Nemovitý majetek naší společnosti se nachází v různých částech České republiky. Jedná se převážně o podnikatelské objekty, které jsou pronajímány třetím subjektům. Část z těchto nemovitostí je využívána v rámci aktivit skupiny SYNOT. 

Zabýváme se vyhledáváním a nákupem objektů, investicemi do těchto nemovitostí, jejich správou a údržbou. Naše společnost poskytuje široké veřejnosti nemovitosti k pronájmu za účelem podnikání, ubytování, bydlení, rekreace apod. 

Jsme součástí skupiny SYNOT již od roku 2000. Zajišťujeme správu a údržbu vlastního nemovitého majetku, jeho opravy a rekonstrukce.

Ve své podnikatelské činnosti se řídíme především tržními principy, významně však dbáme také na celospolečenský aspekt podnikání, který se odráží mimo jiné v našem aktivním přístupu k rekonstrukcím historicky cenných či jinak významných objektů.