Skupina SYNOT poskytne zázemí rožnovské kultuře

Skupina SYNOT poskytne zázemí rožnovské kultuře

Skupina SYNOT byla nucena ukončit spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm v oblasti pronájmu poloviny Společenského domu. Místním spolkům a kulturním organizacím však bude nadále pomáhat.

„S radnicí, jejíž T-klub měl polovinu objektu dlouhodobě v pronájmu, bohužel nebylo možné nastavit vhodné podmínky pro další spolupráci. Nabízeli jsme přitom hned několik variant řešení. Město se však ke všem otočilo zády. Objekt již dříve doslova odstřihlo od života a znemožnilo jeho další fungování. Současné vedení radnice k němu nechce povolit příjezd automobilem a tudíž ani parkování. Dostali jsme se tím do ztrát a nebylo jiné řešení, než ukončit provoz oblíbené a vyhledávané restaurace, která se rázem ocitla v mrtvé zóně,“ uvedl podnikatel Ivo Valenta.

Vedení skupiny SYNOT městu proto nabízelo celý objekt k prodeji – a to za cenu, která byla vložena do jeho rekonstrukce. Město ale této varianty nevyužilo. Nesouhlasilo ani s převzetím celého objektu do pronájmu s tím, že by skupina SYNOT upravila objekt tak, aby byl celý využitelný pro pořádání kulturních akcí. Až poslední variantou tedy byla možnost povolení kasina v části objektu s tím, že by SYNOT udělal kompletní modernizaci části objektu, který by i nadále sloužil kulturnímu životu, a to v hodnotě několika milionů korun – včetně vybudování galerie a modernizace divadelního sálu. Tuto část navíc nabídla skupina SYNOT městu k pronájmu za symbolickou jednu korunu ročně. Také tuto variantu město odmítlo. Proto vedení skupiny bylo nuceno rozhodnout o odstoupení od smlouvy, která místnímu T-klubu zajišťovala pronájem kulturního sálu. Ten je však jediným podobným místem v celém městě a město si je této skutečnosti samozřejmě velmi dobře vědomo.

Radnice se dle mého názoru rozhodla k cílené likvidaci tohoto objektu a svým urputným postojem naprosto ignorovala všechny spolky a organizace, které se věnují kulturnímu životu. Než aby umožnila alespoň příjezd k objektu a parkování, což byla nejjednodušší varianta, a pomohla tak místnímu společenskému životu, raději chce nechat kulturní život ve městě zmrazit na několik let – do doby, než nechá postavit (a to za více, než 200 milionů!!!) nové kulturní středisko – pokud tedy na ně vůbec sežene finanční prostředky. Tomuto jednání a mrhání penězi skutečně nerozumím, nicméně jsem přesvědčen o tom, že takovéto chování není vůči místním spolkům, které se věnují především lidové kultuře, která je pro tuto oblast tolik typická, férové. Proto těmto aktivním lidem až do konce roku 2018 rádi i nadále umožníme náš společenský dům využívat, a to za stávajících podmínek,“ doplnil Ivo Valenta s tím, že si současné vedení radnice vzalo nedomyšleně místní spolky jako rukojmí a de facto se rozhodlo zneužívat soukromou společnost k tomu, aby suplovala činnost města.

 Pokud se na postoji města nic nezmění, nájemní smlouva bude ukončena již ke dni 31.10.2017. Vedení skupiny SYNOT je ale nadále přesvědčeno o tom, že je objekt s mnohaletou tradicí pro město velmi důležitý a měl by i nadále sloužit veřejnosti.

„Jako někdejšího Rožnováka mne tato situace velmi mrzí. Radní nechtějí najít společnou řeč a nemají zřejmě přesnou představu o tom, jak by měla spolupráce s podnikateli a spolky vypadat. Věřím, že příští vedení města bude mít skutečný zájem na zachování společenského života v Rožnově pod Radhoštěm, a bude se snažit najít řešení vzniklé situace. Radnice, spolky i místní podnikatelé by měli táhnout za jeden provaz,“ uzavírá Ivo Valenta.

Zájemcům o pořádání kulturních akcí ve Společenském domě je k dispozici email: real.asistent@synot.cz.

 

  Kontakt:

Mgr. Magda Pekařová, tisková mluvčí

Skupina SYNOT

Mobil:    +420 739 604 032

E-mail: magda.pekarova@synot.cz